Zorg

Vanuit de inwoners is er zorg over de toenemende vergrijzing in het dorp. De groep ouderen wordt steeds groter en deze groep is kwetsbaar. Voorzieningen trekken uit het dorp weg, waardoor er gezocht wordt naar nieuwe vormen om zorg toegankelijk te houden. Inwoners uit Egmond-Binnen zien vooral mogelijkheden liggen in het leggen van verbindingen. Dit zowel tussen inwoners onderling als tussen reguliere organisaties en zelfstandige aanvullende professionals.

 UITWERKING
 ACTIEPUNTEN
 

Verbindingen
Verbindingen liggen in nieuwe vormen; inwoners willen er voor elkaar zijn, door bijvoorbeeld elkaar te helpen, bijvoorbeeld door het koken van een maaltijd of vervoer naar de huisarts. Daarnaast worden verbindingen gelegd in het organiseren van zorg dichtbij.

Verbindende factor
Belangrijk daarbij is het terugbrengen van empathie, de menselijke maat, waarbij organisaties elkaar weten te vinden, elkaar kennen en de aanvullingen zien. Een sociaal team vanuit de gemeente speelt hierin een belangrijke verbindende factor.

Aanvullende zorg en professionals
Naast reguliere zorg als wijkverpleging, maatschappelijk werk, huisartsen etc. zijn aanvullende zorg en welzijn professionals nodig die lijnen trekken naar de gevestigde instituten. Zodat die ook op de hoogte zijn (verbinding) en zo nodig de mensen er op attent kunnen maken dat er naast de reguliere zorg nog meerdere lijnen zijn (ondersteunend).

Er worden acties ondernomen om die verbindingen te leggen en om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen. Dat doen we door:

  • Een eenvoudige manier te vinden (bijvoorbeeld door middel van een prikbord op een centrale plek) waarop iemand die hulp nodig heeft zijn vraag kwijt kan en iemand die ‘aanbod’ heeft ook.
  • Verbindingen te leggen tussen de georganiseerde (reguliere) zorg en de aanvullende (zelfstandige) zorg.
  • Meerdere malen per jaar een ontmoeting te organiseren waarin, naast ontmoeten een thema centraal staat.
  • Er zorg voor te dragen dat de reguliere zorg de zogenaamde ‘olifantenpaadjes’ (manieren waarop wij met elkaar omgaan en elkaar weten te vinden) kennen.
  • Ieder jaar binnen de werkgroep Zorg en Welzijn een aantal speerpunten te benoemen die als leidraad door het jaar heen lopen. Deze speerpunten haalt de werkgroep Zorg en Welzijn samen op met het Sociaal Team, door kennis te maken en veel te praten met de betreffende doelgroepen. Bijvoorbeeld via thema’s, films of onderwerpen die vanuit de doelgroep zelf komen. De speerpunten die de doelgroepen aangeven delen we met de partijen die daar een rol in kunnen spelen.
  • Afspraken met elkaar te maken over wederzijdse verwachtingen. Dit doen we bijvoorbeeld met het Sociaal Team. Op vaste momenten per jaar evalueren we hierover.
  • Het Thuisgesprek verder op te pakken en deze gesprekken te voeren met elkaar, bijvoorbeeld met het Sociaal Team.