Sociaal en vitaal

In Egmond-Binnen is er behoefte aan een bruisend hart, een ontmoetingsplek voor iedereen. Deze locatie moet toegankelijk, bereikbaar en bruikbaar zijn. Functies die daarnaast bijdragen aan een verbonden gemeenschap, vitaliteit van het dorp zijn;

  • zorg en welzijnsfuncties;
  • sportactiviteiten;
  • culturele activiteiten;
  • sociale activiteiten.

 

 UITWERKING
ACTIEPUNTEN
 

Bestaande situatie
Het bestaande dorpshuis heeft onlangs haar 40 jarig bestaan gevierd. Bestuur en beheerders zijn enthousiast bezig om binnen de bestaande mogelijkheden het dorpshuis zo goed mogelijk te optimaliseren. In afgelopen maanden is ook een aantal nieuwe activiteiten gestart en zijn er verschillende ideeën in een ver gevorderd stadium van uitwerking.

Vanuit het bestuur is er wel blijvend aandacht voor het realiseren van een dekkende exploitatie. Daarbij is er oog voor de noodzakelijke maatregelen voor optimalisatie waarbij wel realistisch gekeken wordt naar de uitvoeringstermijn en (on)mogelijkheden, samen met de gemeente.

Gebruik bestaande locatie
Om de eerder benoemde uitgangspunten te versterken is het raadzaam om functies te clusteren. Deze clustering kan betekenen dat dit binnen één gebouw plaatsvindt, maar kan ook gezien worden als een samenwerking tussen diverse partijen. Denk aan JOEB, de Schulp, de horeca en ondernemers in het dorp.

Het is realistisch om het bestaande dorpshuis De Schulp te gebruiken en te optimaliseren. Dat optimaliseren betreft niet alleen het eigenlijke gebouw, ook de bestaande buitenruimte wordt in de uitwerking meegenomen. Als latere uitwerking kunnen daar andere samenwerkingen en versterkingen uit voortkomen om het bruisend hart te realiseren.

Gewenste situatie
“Wat wil je dat er in het bruisend hart is? Hoe ziet dit er uit? Wat zorgt er voor dat je hier graag wilt zijn?” Deze vraag roept diverse wensen en ideeën op om het dorp een bruisend en sociaal hart te geven. Denk aan een sociaal team, tandarts, zaalsporten, filmavonden of een werkplek voor ZZP’ers. Zie hieronder een aantal nader uit te werken punten om tot dit soort wensen te kunnen voldoen.

Om de eerder geschetste uitgangspunten vorm te geven, zijn diverse acties nodig: 

Zorg en welzijn
De doelgroep benaderen en bevragen naar de behoefte. Wellicht is extra ruime nodig om deze functionaliteiten te kunnen clusteren en borgen in het bruisend hart. Bijvoorbeeld als flexibele samenwerking, zodat diverse functies gebruik maken van dezelfde ruimte.

Sport
Alle genoemde sportactiviteiten kunnen in de huidige ruimten worden uitgevoerd, eventueel met wat kleine aanpassingen.

Cultureel
Alle opgenoemde activiteiten kunnen plaatsvinden in de huidige ruimten. Er is mogelijk ruimtegebrek als dit soort dingen tegelijkertijd plaats zouden vinden.

Sociaal
Alles kan op dit moment gehuisvest worden, wel is er behoefte om een aantal dingen aan te pakken / te verbeteren.

Gemeentelijke activiteiten
Inwoners en ondernemers benaderen en bevragen naar de behoefte voor gemeentelijke activiteiten in de dorpskern.

Werkplekken voor ZZP’ers
Inventariseren wat de behoefte is van ZZP’ers om gebruik te kunnen maken van bijvoorbeeld flexruimtes, gezamenlijke ruimtes, vergaderplekke, ruimten om te netwerken etc.

Planning
Onderstaande planning is de leidraad voor de optimalisatie van de huidige locatie en de buitenruimte:

  1. Opstellen programma van eisen
  2. Eerste schets programma van eisen
  3. Voorleggen visie en toekomstschets aan direct betrokkenen
  4. Voorleggen visie en schets aan dorp
  5. Opnemen visie en schets in dorpsvisie
  6. Nadere uitwerking realisatie