Economie en toerisme

Egmond-Binnen wil zich economisch sterker maken, met meer voorzieningen en activiteiten. Naast de voordelen voor de inwoners en ondernemers, vergroot dit ook de aantrekkelijkheid voor het dorp richting toeristen en dagjesmensen. Diverse wandelgroepen en fietstochten brengen op die manier ook de veelzijdige leefruimte in beeld. Daarnaast heeft de supermarkt een belangrijke verzorgingsfunctie en hebben diverse ZZP’ers behoefte om meer te verbinden.

 UITWERKING
 ACTIEPUNTEN
 

Supermarkt
De Dekamarkt heeft een belangrijke verzorgingsfunctie voor de bewoners van Egmond- Binnen. De parkeervoorzieningen in de directe omgeving zijn helaas beperkt en de supermarkt zelf is van beperkte omvang en voorziet in de primaire behoeften. De Dekamarkt wil optimaliseren en voorzien in een beter boodschappenaanbod. De supermarkt geeft de voorkeur aan een andere locatie in het dorp om hier aan te kunnen voldoen.

Haventje
Het oude haventje van Egmond Binnen (Stet) bij de Kloosterweg kan een ander aantrekkelijk punt worden voor het dorp, door deze weer in ere te herstellen. Het haventje is een historische plek die refereert aan de geschiedenis waarbij mensen zich meer over water dan over land verplaatsten. Later was het haventje belangrijk voor de schelpenvissers, die schelpen per boot naar de kalkovens bij Egmond aan den Hoef vervoerden. Er zijn mogelijkheden om het haventje te ontwikkelen tot uitvalsbasis voor de kanosport.

Wandelen en fietsen
Er zijn andere voorbeelden om het ‘slow’ toerisme' van Egmond-Binnen zich verder te laten ontplooien. Denk aan wandelgroepen, fietstochten en routes zoals het Monnikenpad.

Ondersteuning ZZP'ers
In Egmond-Binnen zijn de ondernemers actief. Er is echter behoefte aan meer samenwerking, contact en aansluiting met elkaar als zelfstandigen en binnen branches. De gemeente wil dit groeiproces ondersteunen en faciliteren waar dit mogelijk en wenselijk is.

  • Supermarkt
    Eerst op de huidige locatie bekijken of er geoptimaliseerd kan worden. Zo niet, andere locaties bekijken (o.a. Herenweg 72, Visweg 45 of nabij de Schulp). Na de locatiekeuze de eerste plannen bespreken met de omgeving. Vervolgens is het aan de Dekamarkt om de keuze te maken de ruimtelijke procedures te starten.
  • Haventje
    Om het haventje te kunnen renoveren dient eerst het Rode Kruis te worden verplaatst. Het onderzoek naar een alternatieve locatie is gaande. Mocht er een alternatieve locatie zijn gevonden dan kunnen de plannen voor het haventje verder worden uitgewerkt. Ook dient de financiering van het haventje nog te worden geregeld. Vervolgens dient overleg te worden gevoerd met de naaste omgeving.