Aanvullingen dorpsvereniging

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Egmond-Binnen (VDEB) onderschrijft alle genoemde thema’s in de nieuwe Dorpsvisie Egmond-Binnen, maar zou er graag een aantal aan toe willen voegen. De Dorpsvisie is een document van de bewoners en daarom zijn we benieuwd of u het daar mee eens bent.

AANVULLINGEN
 

Sportiviteit
Egmond-Binnen is net als de andere Egmonden een sportief dorp. De Midwinterduinloop, ruitersport, gym voor ouderen, zaalvoetbal, de wandelclub, volleybal, yoga, dansles, etc. Daar zijn we trots op en willen we behouden. Volgens ons mag dat in de Dorpsvisie terugkomen.

Vrijwilligers
De levendigheid in een dorp valt of staat met de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Of het nu de sinterklaas intocht betreft, de verenigingen of Egmond op z'n Kop, ze draaien allemaal op vrijwilligers. En gelukkig hebben we die (nog) in het dorp. We zien echter ook dat het steeds moeizamer gaat om mensen enthousiast te krijgen voor vrijwilligerswerk. Om die reden verdient de werving van nieuwe actieve dorpsgenoten onzes inziens de aankomende jaren meer aandacht, zoals bijvoorbeeld met wervingsacties. Met het benoemen van deze wens in de visie zorgen we ervoor dat in het uitvoeringsplan aandacht is voor het belang van vrijwilligers.
 
Voetbalvelden
De voetbalclubs in de Egmonden gaan waarschijnlijk fuseren. Fijn, onontkoombaar of jammer. Hoe dan ook: de terreinen hebben een maatschappelijke bestemming en komen straks vrij. Wij stellen voor om in de Dorpsvisie op te nemen dat we als dorp in de nabije toekomst stil willen staan bij mogelijke kansen die daar in het verschiet liggen. Wat zien wij als dorp graag gebeuren op de terreinen?
 
Verkeer
Ons gehele dorp is voor verkeer een 30 km zone. Dat willen we behouden. En niet alleen omdat we hier een rustig dorp van krijgen en sommige woningen in ons dorp dicht tegen de weg aan staan. Ook omdat de 30 km zone er voor zorgt dat de toenemende verkeersstroom vanaf de nieuwe aansluiting A9 een route om ons dorp heen kiest. We willen de 30 km status behouden, maar ook straks voor het uitvoeringsplan: hoe willen we onze dorpswegen daarop inrichten? Wij denken met niet nog meer drempels, maar met alternatieve verkeersremmende maatregelen.