Kunst, cultuur en erfgoed

De gemeente start met het opstellen van een nieuwe Kunst & Cultuurnota en een nieuwe Erfgoednota. We willen in deze nota’s graag de mening en kennis van onze inwoners meenemen. Wat vindt u dat we moeten behouden? En wat moeten we vernieuwen als het gaat om kunst, cultuur en erfgoed? Deze en andere vragen staan tot en met 4 december online. Omdat sommige onderwerpen zich beter lenen voor een gesprek, organiseren we op 15 december ook een digitale gespreksavond. U kunt zich hiervoor opgeven aan het einde van de vragenlijst.

Verschillende bouwstenen

Voor het nieuwe kunst en cultuurbeleid evalueert de gemeente ook de huidige cultuurnota en cultuurhistorische nota. En we hebben het Bergens Cultureel Platform gevraagd om een visie op cultuur te geven. Als u wilt kunt u de documenten downloaden en lezen, het is niet noodzakelijk voor het invullen van de vragenlijst.

Naar de vragenlijst 

 

Cookie-instellingen