Welkom bij de Thuiskamer van Egmond-Binnen!

Dien je initiatief in!
Je kunt hier in gesprek gaan over de toekomst van Egmond-Binnen en je eigen initiatieven of ideeën delen met andere inwoners. Er zijn vaak meer bewoners die over precies hetzelfde nadenken of met een soortgelijk idee rondlopen. Allemaal gericht op het leefbaar houden van Egmond-Binnen. Op deze website kun je door het plaatsen van jouw initiatief medestanders zoeken, om samen aan de slag te gaan met het idee!

Waarom een Thuiskamer in Egmond-Binnen?
De gemeente is er voor de inwoner en niet andersom. Veel inwoners hebben hele goede ideeën. Het moet daarom de gewoonste zaak van de wereld worden dat bestuurders en medewerkers samen met hen kijken hoe deze ideeën in daden kunnen worden omgezet. Het initiatief blijft bij de initiatiefnemers. De gemeente ondersteunt daar waar nodig en heeft een werkplek in de fysieke Thuiskamer aan Herenweg 72C. Kom je binnenkort een keertje langs? Bekijk hier de  openingstijden.

Dorpsvisie 
In 2016 hebben inwoners samen met de Thuiskamer een dorpsvisie opgesteld. Bij elk adres viel begin 2017 deze dorpsvisie en een stembiljet op de mat, waarmee je je stem uit kon brengen in hoeverre je het wel of niet eens bent met de inhoud.